Thumbnails
 
Nebulosa da Cobra/ Snake Nebula

Nebulosa da Cobra/ Snake Nebula

Detalhe da foto anterior na zona da Nebulosa da Cobra/ Detail of the Snake Nebula area from the previous photo.